SOCIALA MEDIER

Är ditt content värdefullt för dina följare?

Contentskapande i sociala medier ska vara värdefullt för dina följare för att behålla befintliga följare och få nya.

OM sociala medier

Sociala medier är en mängd av otroligt värdefulla plattformar där relationer med din målgrupp kan skapas på ett effektivare sätt än tidigare. Det innehåll som publiceras på dina sociala medier är därför otroligt viktig för att dina befintliga följare ska stanna och för att du ska få nya. Det är viktigt att skapa innehåll som tillgodoser dina följares behov och inte bara företagets behov – Vill de se inspirationsbilder, tips och tricks eller bara hänga med på vad som händer på ditt företag? Sociala medier ger möjligheten till att hela tiden finnas till hands och påverka kundens beteende gentemot din produkt. Det finns mycket att ta hänsyn till vid publicering av sociala medier – först och främst, algoritmer, som avgör hur dina inlägg syns i dina följares flöde sedan handlar det mycket om när dina följare är som mest aktiva.

om tjänsten


CONTENTSKAPANDE Vi skapar en sociala medier strategi med värdefullt content utifrån er tonalitet och grafiska profil för att tillgodose era och era följares behov. Fotografi, grafiskt material och copy används för att skapa detta.

KONTINUERLIG PUBLICERING AV CONTENT
Jag tar på mig ansvaret att kontinuerligt publicera content på era sociala medier och tar hänsyn till algoritmerna samt när era följare är som mest aktiva. Vi går också igenom och/eller sätter er tonalitet strategi som används för att besvara meddelanden och kommentarer.förfrågan

Denna tjänst har inte ett fast pris, beror på mängd och längd – Välkommen med din förfrågan om offert!