KOMMUNIKATION

Vad säger ditt företag om er?

Kommunikation är den viktigaste delen i ditt företag.

om kommunikation

Kommunikationen i ett företag är otroligt viktig i alla sammanhang. Kommunikationen gör dig och ditt företag förstådd, skapar din tonalitet och är en stor del av varumärket. Genom att ha en tydlig strategi gör du det enkelt för dina anställda att kommunicera ditt företag på rätt sätt.

om tjänsten

KOMMUNIKATION
Få hjälp med att få en fungerande kommunikation med rätt strategi och genom att sätta er tonalitet och grafiska profil.

COPYWRITING
Texter är otroligt viktiga att få förstådda. Det är också viktigt att er tonalitet genomsyrar allt ni skriver t.ex. på er hemsida, i broschyrer, sociala medier e.t.c.

STORYTELLING
Har ditt företag en historia? En bra storytelling kan väcka intresse för just ert företag och ge dig ett värdefullt varumärke.

förfrågan

Denna tjänst har inte ett fast pris utan beror på mängd och längd – Välkommen med din förfrågan om offert!